رنج فایندر

رنج فایندر سندوی
رنج فایندر سندوی

رنج فایندر چیست ؟ نوعی دوربین با قابلیت اندازه گیری فاصله سوژه ای که بوسیله دوربین دیده میشود. این دوربین در محدوده و برد تعیین شده بیننده را قادر میسازد فاصله تا هدف مورد نظر و در بعضی از مدل ها سرعت حرکت سوژه و همچنین زاویه را در آن مشاهده نماید.

این نوع فاصله یاب ها مثل دوربین های فاصله بین در انواع تک چشمی و دوچشمی میباشند.

حتماٌ اینگونه دوربین ها را در فیلم هایی که در ژانر تک تیراندازی میباشند دیده اید که شخص تک تیرانداز یا فرد همراه او از دوربینی مستقل استفاده میکنند . این دوربین از همان نوع رنج فایندر یا فاصله یاب اپتیکی میباشد.

این دوربین برای تیراندازان ، مهندسین ، کارشناسان شهرداری ، سازمان های جنگلداری ، جنگلبانی ، محیط زیست ، کوهنوردان و صخره نوردان و طبیعت گردها و جهانگردها و حتی بازیکنان گلف و سایر کارهایی که نیاز به دانستن فاصله یک هدف از فاصله دور دارد قابل استفاده است.

رنج فایندر سندوی محصولی عالی از شرکت سندوی با دوربین کیفیت بالا جهت نزدیک کردن تصویر سوژه و نمایش فاصله دقیق و سرعت سوژه و زاویه شما از هدف .

نمایش یک نتیجه